Очаківська районна державна адміністрація. Миколаївська область, Україна. » Доступ до публічної інформації » Забезпечення доступу до публічної інформації
Українська | Русский | English
Головна Новини Районна державна адміністрація Документи РДА Доступ до публічної інформації Електронне звернення

Забезпечення доступу до публічної інформації

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

20.06.2011 № 170

 

 Форма запиту  на інформацію

 

Розпорядник                                                                       Очаківська

інформації                                                               районна державна адміністрація  

Запитувач                    _____________________________________________________________

                                      (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,

                                           ________________________________________________________

                                          прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних

                                          ________________________________________________________

                                          осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

                                          ________________________________________________________

                                              поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

_________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу___________________________ ____________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

      ___________________________________________________

будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу________________________________________________

 телефаксом  _______________________________________________________

 за телефоном  ______________________________________________________

  

_______________                                                                                            ______________

             (дата)                                                                                                           (підпис)

 

 

Примітки. 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні райдержадміністрації, розміщена на веб - сайті ____________________________

 2.         Запит може бути поданий до райдержадміністрації:

на поштову адресу - 57500, м. Очаків, вул.Соборна, 7-А

на електронну адресу - ochakov@mk.gov.ua

телефаксом -(05154) 3 00 60                       

за телефоном - (05154) 3 09 43, 3 00 60.              

 3.         Запит може бути поданий головному  спеціалісту по роботі із зверненнями громадян юридичного сектору апарату райдержадміністрації в робочий час: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, перерва на обід з 12.00 до 12.45. 

 4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

 5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

 6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для: захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

 7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

 8. Інформація на запит надається безоплатно.

 9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 10.У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

 1.1. Райдержадміністрація не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

 1.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

 1.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

 1.4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

             прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

             загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); 

            підпис і дату (за умови подання письмового запиту).