Українська | Русский | English
Головна Новини Районна державна адміністрація Документи РДА Доступ до публічної інформації Електронне звернення

Центр надання адміністративних послуг

З 03 січня 2017 року розпочав свою роботу Портал адміністративних послуг Миколаївської області.

Портал адміністративних послуг Миколаївської області є офіційним джерелом інформації про надання адміністративних послуг.

Адреса  сайту в мережі Інтернет: http://e-admin.mk.gov.ua 

Портал забезпечує доступ суб`єктів звернень до інформації про адміністративні  послуги, суб`єктів надання адміністративних послуг,  центри надання адміністративних послуг області, реєстр адміністративних послуг, завантаження в електронній формі заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративних послуг,  забезпечено зворотній зв`язок.

 

Увага! «Будівельна амністія»

31 серпня 2018 року набрав чинності наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від  03.07.2018  № 158, яким затверджено «Порядок проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт» (далі – Порядок).
 
Скористатися «будівельною амністією» може кожен, хто самочинно збудував об’єкти незначного класу наслідків (СС1), а саме: 
 
індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних метрів, господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею до 300 квадратних метрів, збудовані у період з                          05  серпня  1992  року   по   09  квітня 2015 року;
 
будівлі і споруди сільськогосподарського призначення, збудовані  до 12 березня 2011 року.
 
Основні  умови,  за  яких  об’єкт  підпадає під  дію  Порядку:
- об’єкт за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів  з  незначними  наслідками (СС1);
-  наявність у замовника документа, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, на  якій  збудовано  об’єкт;
-  цільове призначення об’єкта відповідає цільовому призначенню земельної ділянки, на якій збудовано об’єкт;
- об’єкт збудовано у визначений законодавством період;
- на об’єкті проведено технічне обстеження з урахуванням інформації щодо відповідності місця розташування об’єкта вимогам державних будівельних норм, отриманої виконавцем від місцевого органу містобудування та архітектури .
При цьому, відповідно до пункту 5 розділу II цього Порядку технічне обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться виконавцем (експертом (інженером) з технічної інвентаризації) під час їх технічної інвентаризації лише за результатами попереднього (візуального) етапу обстеження з проставленням у технічному паспорті відмітки про проведення технічного обстеження (далі - відмітка) за формою, наведеною в додатку        2 до цього Порядку.
 
Документи, необхідні для  прийняття  об’єкта в  експлуатацію
 
Для легалізації самочинного будівництва індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 300 квадратних метрів  необхідний  пакет наступних документів:
1) заява про прийняття об’єкта в експлуатацію (заяву підписують також співвласники земельної ділянки та/або зазначеного об'єкта (у разі їх наявності);
2) один примірник заповненої декларації про готовність об’єкта до експлуатації (додаток  3 до Порядку). Бланк декларації можна отримати на сайті Держархбудінспекції dabi.gov.ua у розділі «Бланки документів»);
3) звіт про проведення технічного обстеження об’єкта (крім випадків, передбачених пунктом 5 розділу II Порядку); 
4) засвідчені в установленому порядку копії: 
- документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою відповідного цільового призначення, на якій розміщено об'єкт; 
-  технічного паспорта (з відміткою про можливість розміщення та надійної і безпечної експлуатації об’єкта у випадках, передбачених пунктом 5 розділу II цього Порядку) При цьому, технічні паспорти, складені до набрання чинності цим Порядком, щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно подаються за умови проставлення в них відповідної відмітки про проведення їх технічного обстеження.
 
 
Подання  пакету  документів.
 
Відповідно до Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р, реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, здійснюється через центри надання адміністративних послуг.
Замовник (або уповноважена особа) подає  через Центр надання адміністративних послуг до органу державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об'єкта заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта, до якої додає  пакет визначених документів. 
Орган держархбудконтролю  розгляне документи  упродовж 10-ти робочих днів та прийме рішення щодо прийняття об’єкта в експлуатацію. 
 
Інформація щодо зареєстрованої декларації про готовність об'єкта до експлуатації розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції dabi.gov.ua у розділі «Реєстр дозвільних документів».
Зареєстрована декларація є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії, внесення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього. 
  
                         Зверніть увагу!
 
Будівельна амністія є безстроковою.
 
Будівельна амністія не передбачає сплати громадянами штрафних санкцій за виконання будівельних робіт без отримання документів, що дають право на їх виконання, та за експлуатацію або використання об'єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію.
 
Заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта підписують також співвласники земельної ділянки та/або зазначеного об'єкта (у разі їх наявності).
 
Технічне обстеження проводиться суб'єктом господарювання, який має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із Законом України "Про архітектурну діяльність" одержали кваліфікаційний сертифікат, або фізичною особою - підприємцем, яка згідно із зазначеним Законом має кваліфікаційний сертифікат.
Звіт про проведення технічного обстеження потрібно подавати в оригіналі. Необхідно звернути увагу на те щоб звіт було прошито, пронумеровано, затверджено суб’єктом господарювання підписано та скріплено особистою печаткою виконавця. 
 
Технічний паспорт може бути поданий в оригіналі або його копія, засвідчена БТІ, яким було складено  технічний  паспорт. 
 
Дані, зазначені в декларації, мають узгоджуватися з документами, які подаються разом з нею. Інформація в декларації зазначається на підставі наявних документів відповідно до підстрокових  вказівок  бланка  декларації.
 
Замовник є відповідальним за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації, відповідно до вимог чинного законодавства.
 
Датою прийняття в експлуатацію об'єкта є дата реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації. 
 

 

 


 

 

 


 

http://www.map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta

Інструкція з використання електронного сервісу