Очаківська районна державна адміністрація. Миколаївська область, Україна. » Новини
Українська | Русский | English
Головна Новини Районна державна адміністрація Документи РДА Доступ до публічної інформації Електронне звернення

Новини

До уваги розробників документації із землеустрою! Додержання норм чинного законодавства за для зменшення відмов при державній реєстрації земельних ділянок

10/02/2020

Землевпорядна діяльність регулюється договором, що передбачає здійснення авторського нагляду розробника за реалізацією землевпорядної документації, внесення пропозицій щодо необхідності удосконалення або переробки застарілої землевпорядної документації, а також контроль замовника за ходом і якістю проведення землевпорядних робіт, проведення експертизи, його участь в узгодженні і реалізації землевпорядної документації та т.д. Договір може бути змінений або розірваний тільки за взаємною згодою.
Закон України “Про Державний земельний кадастр”, а також Порядок ведення Державного земельного кадастру передбачає  процедуру державної реєстрації сформованої земельної ділянки. 
Згідно з п. 70 Порядку державний кадастровий реєстратор у момент надходження до нього заяви про внесення відомостей до Державного земельного кадастру разом з доданими до неї документами перевіряє:
– повноваження особи, що звернулася за внесенням відповідних відомостей до Державного земельного кадастру;
– наявність повного пакета документів, необхідних для внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
– розташування об’єкта Державного земельного кадастру на території дії його повноважень;
– придатність електронного документа для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.
Згідно зі п. 72 Порядку ведення Державного земельного кадастру, державний кадастровий реєстратор, прийнявши заяву про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, зобов’язаний у строк, що не перевищує 14 робочих днів з дня  її  прийняття, перевірити її та всі подані документи.
Вирішальне значення у процесі перевірки якості виконаних землевпорядних робіт щодо формування земельної ділянки має перевірка геопросторового її розташування на кадастровому плані з метою з’ясування питання про те, чи не накладатиметься земельна ділянка, що формується, на вже сформовані земельні ділянки.
Для цього державний кадастровий реєстратор протягом 14 – денного строку має перевірити не лише додані до заяви паперові документи, а й електронний документ (ст. 23 Закону “Про Державний земельний кадастр”).
Зокрема, у процесі такої перевірки з’ясовується відповідність електронного документа:
– даним Державного земельного кадастру (геодезичній та картографічній основам, даним кадастрових карт (планів);
– вимогам до змісту, структури і технічних характеристик такого документа;
– даним документації із землеустрою та оцінки земель (пп. 73 – 74 Порядку)
У разі невідповідності електронного документа вищезазначеним вимогам, Державнй кадастровий реєстратор складає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру протокол проведення його перевірки (за формою згідно з додатком 16 до Порядку).
Заявникові пропонується виправити зазначені у протоколі проведення перевірки електронного документа помилки та подати документи разом з цим протоколом для проведення повторної перевірки.
Слід зазначити, що за результатами перевірки державний кадастровий реєстратор вносить відомості до Державного земельного кадастру, тобто, здійсює державну реєстрацію земельної ділянки, або приймає рішення про відмову у внесенні таких відомостей з наданням вмотивованої підстави.
Звертаємо увагу, що при виконанні робіт із землеустрою розробники повинні додержуватися кваліфікаційних вимог, які встановлені діючими нормами та нормативно-технічними документами галузі, маючи достатню матеріально-технічну базу, нормативно-технічне забезпечення, високий рівень підготовки спеціалістів, їх широкий фаховий склад, мати навички проведення різноманітних робіт в галузі землеустрою, охорони та раціонального використання земель, оцінки земель,геодезичні роботи. 
Якість землевпорядних робіт визначається:
- відповідністю землевпорядних робіт вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам;
- забезпеченням точності  зйомки, яка має відповідати чинним стандартам і забезпечувати необхідну точність при визначенні поворотних точок меж земельних ділянок та інших об’єктів реєстрації у державному земельному кадастрі відносно найближчих пунктів державної геодезичної мережі;
- впровадження передових методів розробки при виконанні землевпорядних робіт;
- дотримання розробниками (виконавцями) документації із землеустрою умов і строків договорів на розроблення проектів землеустрою.
Згідно статті 26 Закону України «Про землеустрій»,  замовниками документації із землеустрою можуть бути органи державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, землевласники і землекористувачі.
Розробниками документації із землеустрою є:
- юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;
- фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.
Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором між замовником і розробником документації. Саме тому відповідальними особами за якість робіт із землеустрою можуть бути лише сертифіковані інженери-землевпорядники.
Крім того, ст. 28 цього ж Закону визначено, що розробники документації із землеустрою несуть відповідно до закону відповідальність за достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених цією документацією.
У разі невиконання або неналежного виконання умов договору при здійсненні землеустрою, розробники документації із землеустрою несуть відповідальність, передбачену договором між замовником і розробником документації  та законом.
Виходячи з викладеного, з метою зменшення відмов при державній реєстрації земельних ділянок, закликаємо сертифікованих інженерів-землевпорядників покращити якість виконання землевпорядних робіт при розробленні документації із землеустрою за для наповнення Державного земельного кадастру достовірними відомостями та зняття соціальної напруги серед населення. 

 

Всі новини →